شعار تبلیغاتی یا اسلوگان جمله کوتاهی است که لوگو و برند را همراهی می کند. با اینکه کوتاه است اما بسیار اثربخش و چشمگیر عمل می کند. مجموعه ها برای بوجود آوردن شعارهای تبلیغاتی هزینه و زمان زیادی صرف می کنند چراکه شعارتبلیغاتی نیز وسیله ی آسان و چشمگیر در ارتباطی بین مجموعه ها و مخاطبین هستند.
اسلوگان – شعارهای تبلیغاتی تلاش می کنند تا هدف و ماموریت اصلی مجموعه ها را در چند کلمه بیان کنند. آنها به شیوه ای انتخاب می شوند که نه تنها پرقدرت جلوه کنند بلکه موجب ماندگاری برند باشند.
در مرحله نخست، هویت اصلی یک برند می تواند با نام تجاری آن، لوگوی آن و در نهایت شعار تبلیغاتی آن دیده و سنجیده شود.
بطور کلی مجموعه ها با داشتن بهترین، تخصصی ترین و خیره کننده ترین نام، لوگو و شعار تبلیغاتی می توانند به آینده درخشان مجموعه شان امیدوار باشند. به این دلیل است که در ابتدا بیشترین بخش سرمایه مجموعه ها برای آفرینش این سه پایه اختصاص می یابد.
برای حرفه خود شعار حرفه ای بخواهید!


آفرینش اسلوگان یا شعار تبليغاتی دو زبانه

جهانی شدن مجموعه های کارآفرین یکی از هدفهای بنیادین آنهاست. با جهانی شدن می توانند بازارهای به مراتب بیشتری بدست آورند. می توانند شناسانگر توانمندیها و بیانگر قابلیتهای چشمگیر نیروهای داخلی باشند. می توانند به اقتصاد داخلی رونق بی اندازه ببخشند.
مجموعه های کارآفرین از اهمیت برندینگ برای دستیابی به چنین فرصتهایی آگاهی دارند. همچنین آگاهند که نام تجاری رسا و لوگوی پرقدرت نخستین گامها در راستای برندینگ هستند. در همین پی، داشتن شعارهای تبلیغاتی گیرا و بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی کارآمد از دیگر برنامه های اساسی در دستیابی به هدف نهایی آنهاست. اما این مجموعه ها باور دارند که بکارگیری چنین ابزارهایی بدون بکارگیری زبان بین المللی تجارت و اقتصاد، مانند وارد شدن به دنیای گسترده است اما راکد ماندن و وامانی از ادامه ی حرکت!
ما به خود می بالیم که در آفرینش تمامی ابزارهای برندینگ، نه تنها به زبان رسمی کشور عزیزمان بلکه به زبان جهانی همه گیر در عرصه ی دانش، تجارت و اقتصاد نیز تسلط داریم. ما توانمند در نوشتار و برگردان تخصصی انگلیسی در تمامی ابزارهای تبلیغاتی شما هستیم.
به سادگی دنیای تجارت داخلی و بین المللی را تجربه کنید.
ما به سادگی دنیای اندیشه تان را به دنیای جهانی شدن پیوند می زنیم.