نگارش تبلیغاتی یکی دیگر از دغدغه های مجموعه های نامدار دنیا است. این مجموعه ها نه تنها با نام، لوگو، اسلوگان – شعارهای تبلیغاتی و دیگر ابزار های برندینگ قابل تشخیص هستند بلکه نگارش تبلیغاتی آنها بیانگر منحصر به فرد بودن و اعمال اصولی تکنیکهای بازاریابی، فروش و برندینگ در آنها می باشد.
نگارش تبلیغاتی تخصصی، هیجان را در مخاطبین بیشتر می کند. باعث می شود بازارهای هدف با اشتیاق و پرشور از محصولات و خدمات سازمانها استقبال کنند. یکی از دلایل علاقمندی و وفاداری مخاطبان به یک برند، نگارش تبلیغاتی آنها و چگونگی بیان و ابراز نقش محصولات و خدمات آنها در رابطه با عموم و جامعه است.
نوشتارهای تبلیغاتی در مجموعه های معتبر توسط متخصصین این رشته که سابقه ای طولانی و خوشنام در این زمینه دارند، به انجام می رسند.
نگارش تبلیغاتی می بایست راحت قابل برداشت باشد و سریع قابل انتقال. شاید زمانیکه نگارشی تبلیغاتی را می خوانید به آسانی با آن ارتباط برقرار کنید و آن نوشته بتواند با جمله ی آغازین خود شما را تحت تاثیر قرار دهد. نمود چنین اثر تبلیغاتی کاری به مراتب دشوار است اما بیش از نیمی از کار زمانبر و سنگین بازاریابی و فروش خدمات یا محصولات را همین کلمه ها انجام داده اند.
نویسنده ای که کار نوشتار تبلیغاتی انجام می دهد می بایست پیوسته در حال پژوهش باشد و از دنیای تجارت، اقتصاد و دنیای تبلیغات آگاهی کافی داشته باشد. می بایست آینده نگر و نکته سنج باشد. باید به یاد داشت هر کلمه ای که در یک نوشتار تبلیغاتی بکار می رود می تواند پربار بوده و سودآوری کند و یا می تواند مجموعه را به سمت زیان آوری هدایت کند.
نویسندگان تبلیغاتی باید آشنایی بالایی از بازارهای هدف داشته و درک بالایی از عادتهای مخاطبان داشته باشند. باید ریزبین باشند و بتوانند به کوچکترین عواملی که می توانند اشتیاق را در بازار هدف بوجود آورند آگاه باشند.
متخصصین نگارش تبلیغاتی حتی پیش از شروع نگارش می دانند چه مواردی را باید پررنگ کنند و کدامها را باید نادیده بگیرند. آنها می دانند که باید به روشنی بگویند چه سودی به مخاطب می دهند و چطور سوددهی خواهند داشت.
روشن بودن و سادگی کلید نگارش تبلیغاتی است اما این خودش دشوارترین بخش نگارش است! نگارش تبلیغاتی نباید کپی برداری شده باشد، می بایست بی همتا بوده و نمودی از درون مجموعه باشد. نوشتارهای کپی برداری شده ارزشی نخواهند داشت و با موارد قانونی مواجه خواهند شد. همچنین، موارد کپی برداری شده دیر یا زود ارزش خود را از دست خواهند داد چراکه صدای راستین مجموعه ها نبوده و توانایی ابراز نگارش جدید را نخواهند داشت.