“Don’t leave home without it”

“بدون این از خونه نرو” 

فکر کنید بخواهید برای خرید بیرون بروید و یک عالمه پول نقد همراهتان داشته باشید! تازه وقتی پول با خودتان می برید، در نهایت می بینید برای خرید همه ی لیست، پول کم آوردید. همراه بردن پول خودش ریسک بزرگی است و اینکه مطمئن نباشید که با این مقدار همه ی چیزی که لازم داشتید را می توانید تهیه کنید هم خودش مشکل دیگری است!

کمپانی “امریکن اکسپرس” با آگاهی به تمام این مشکلات و دغدغه های زندگی امروزه  اسلوگان – شعارتبلیغاتی “بدون این از خونه نرو” را سال ۱۹۷۵ وارد تبلیغاتش کرد. این اسلوگان – شعارتبلیغاتی می گوید چک کارتها درست مثل کلید خانه مهم اند! هیچ کسی بدون کلید، خانه اش را ترک نمی کند، هیچ کسی هم نباید بدون چک کارت از خانه بیرون برود!

امریکن اکسپرس با یک جمله حساسیت زمانی، گرفتاریها و تمام دغدغه های امروزه را مورد توجه قرار داد و به روشنی گفت این کارتها جزو ضروریات زندگی امروزند و با آنها زندگی راحت تر است!

امروزه هیچ کسی بدون کارت بانکی بیرون نمی رود و کارتها بخشی از واقعیت زندگی مردم شدند!

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام