GOT MILK?

“شیر خوردی؟”

سال ۱۹۹۳ کمپانی “California Milk ” اسلوگان-شعار تبلیغاتی معروف “شیر خوردی؟” را در تبلیغاتش بکار برد.

به خاطر باور اشتباه، مردم از چربی شیر ترس داشتند و از خوردن آن صرف نظر می کردند. فکر می کردند چربی شیر مضر است و باعث اضافه وزن می شود.

اینجا بود که شرکت لبنی کالیفرنیا اسلوگان-شعار تبلیغاتی جدیدش را وارد کمپینهای تبلیغاتی اش کرد. حضور چهره های مشهور در این تبلیغات یکی از عوامل موفقیت این کمپین بود.

بعد از بکار بردن این شعار و کمپین های تبلیغاتی موفقی که شعار را همراهی می کردند، کم کم مردم به سمت استفاده از شیر تشویق شدند. این باور که چربی شیر مضر است نیز کمرنگ شد. این شعار به راحتی توانست مردم را به گنجاندن شیر در برنامه ی غذایی تشویق کند. افراد مشهور هم با حضور در کمپین های تبلیغاتی این باور را تقویت کردند که چربی شیر برای سلامتی مضر نیست و حتی به زیبایی ظاهر هم کمک می کند!

این اسلوگان-شعار تبلیغاتی با دو کلمه توانست پیام اصلی شرکت را روشن و بی پرده به عموم انتقال بدهد و اعتماد به محصول را در مشتریان تقویت کند.

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام