“Melts in your mouth, not in your hand”

“تو دهن آب میشه نه تو دست”

M&M” را همه با آن اسمارتیزهای معروف و رنگارنگش می شناسند. سال ۱۹۵۴ این کمپانی “تو دهن آب میشه نه تو دست” را به عنوان اسلوگان-شعار تبلیغاتی کمپانی اش وارد عرصه ی تبلیغاتش کرد.

“تو دهن آب میشه نه تو دست” اشاره ی روشنی به مشکل مادرها داشت! مادرهایی که بچه هایشان بعد از خوردن اسمارتیز، تمام لباسها و زندگی آنها را اسمارتیزی می کنند! این شعار از خرابکاری بزرگی  می گفت که اصولن بعد از خوردن اسمارتیز بوجود می آید!

تجسم کنید بچه هایی که مشت مشت اسمارتیز می خوردند. اسمارتیز توی دستهای آنها آب می شود در همین حال دستها را به لباسها یا به گوشه و کنار خانه می زنند! ردی از بچه های اسمارتیز خور همه جا هست!

اسلوگان-شعار تبلیغاتی “تو دهن آب میشه نه تو دست” با سوژه قرار دادن این مشکل می گوید با خیال راحت M&M بخورید چون تو دست آب نمی شود که بخواهد کثیف کاری کند! پیامی که در این شعار بود توانست مشتریان را بیشتر جذب محصولات M&M کند. جالب اینجاست که این شعار فقط از مشکل مادرهایی که بچه های اسمارتیز خور داشتند نمی گفت؛ در واقع این مشکل عموم مردم بود. هر کسی با هر سن و حرفه ای با این مشکل به نحوی سر و کار داشته است. برای همین این شعار توانست در ذهن همه ی مردم با هر شغل و میزان تحصیلاتی جا بگیرد و بسیار ساده قابل تشخیص باشد. 

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام