JUST DO IT !

“فقط انجام بده”

سال ۱۹۸۸ کمپانی نایکی اسلوگان-شعار تبلیغاتی “فقط انجام بده” را به تبلیغاتش اضافه کرد. این اسلوگان-شعار تبلیغاتی محصول خاصی را تبلیغ نمی کند اما ویژگی رفتار حرفه ای ورزشکاران را های لایت می کند.

شعار نایکی بطور برجسته ای اعتماد به نفس و اراده ی بالای ستاره های ورزشی دنیا را نشان می دهد.

با این شعار می گوید هیچ کاری نشدنی نیست فقط باید اعتماد به نفس داشت و پرقدرت تلاش کرد. با این شعار به مشتری القا می شود که داشتن نایکی چنین توانمندی را در شخص بوجود می آورد! یعنی اگر ستاره شدن هدف شماست و می خواهید پیروز باشید اراده کنید، پشتکار داشته باشید و نایکی بپوشید!

“فقط انجام بده” به سادگی توان فکری بالا و قدرت تمرکز ورزشکاران را برای انجام تمرینات دشوار بیان کرد، نمادی از تکاپو و اراده ی بالا برای رسیدن به هدف شد و به همان راحتی با اینکه از رفتار حرفه ای گفت، زمینه ی فعالیت کمپانی نایکی را هم پررنگ کرد. این سه کلمه به زندگی مردم عادی راه پیدا کرد و مرزهای جغرافیایی را هم پشت سر گذاشت.

نایکی فقط با سه کلمه ی ساده توانست بهترین و اثر بخش ترین کمپینهای تبلیغاتی اش را راه بیاندازد و در ذهن و قلب همه ی مردم دنیا جا پیدا کند.

بخش آموزش، پژوهش و گسترش فرهنگی برندینگ نیک اندام